PYTANIA I ODPOWIEDZI

— czyli (prawie) wszystko to, co chcieliby Państwo wiedzieć o procedurze stanowienia symboli samorządowych, ale nie wiedzą gdzie zapytać.

1. Nie mamy herbu (symboli) — co powinniśmy zrobić?

2. Mamy herb (symbole), ale bez ustawowej procedury opiniowania.

3. Mamy herb, ale nie mamy innych symboli — np. flagi, sztandaru, insygniów władzy lub odznaczenia honorowego.

4. Mamy herb (symbole), ale z negatywną opinią Ministra (Komisji Heraldycznej).

5. Nasz herb (symbole) zostały negatywnie zaopiniowane przez Ministra, ale ich wykonawca nie chce (nie może) wprowadzić poprawek.

6. Mamy herb z pozytywną opinią Ministra, ale lokalna społeczność go nie akceptuje — np. nie podoba się jego forma wizualna lub ideowa.

7. Mamy podejrzenie, że wzór herbu jest obciążony mankamentami formalnoprawnymi — np. stanowi plagiat.

8. Czy zlecenie opracowania wzoru herbu (symboli) członkowi Komisji Heraldycznej zagwarantuje otrzymanie pozytywnej opinii lub przyspieszy procedurę?

Tagi: procedura opiniowania herbów i symboli samorządów; zasady tworzenia herbów i symboli samorządowych; przygotowanie wniosku o zaopiniowanie symboli samorządu.

Powyższe informacje bez wątpienia nie wyczerpują problematyki związanej z procedurą ustanowienia symboli samorządowych. Szczegółowe kwestie wymagają omówienia w trybie roboczym.

Zapraszam do bezpośredniej rozmowy.