Portfolio — heraldyka samorządowa

^

Profesjonalne opracowania heraldyczno-weksylograficzne — projekty herbów, flag, insygniów władzy oraz innych symboli — wykonane zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii oraz sztuką współczesnego projektowania graficznego.

Kreacja wzorów symboli samorządowych realizowana w ramach autorskiej twórczości — stanowi kontynuację rodzinnej tradycji projektowania znaków tożsamościowych, zapoczątkowanej przez Jerzego Bąka w latach 90. XX wieku.

projektowanie herbów, herb miasta, herb gminy, herb powiatu, heraldyka samorządowa projektant herbów Aleksander Bąk

Znak naczelny Rzeczypospolitej Polskiej (2009–2022)

nowe godło Polski, herb Polski, godło państwowe, herb Rzeczypospolitej, Orzeł Biały, Aleksander Bąk, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna

Heraldyka samorządowa — herby miejskie i ziemskie (2012–2022)

herb gminy Biała Piska, nowy herb gminy, projektowanie herbów Aleksander Bąk, heraldyka, weksylologia, symbole samorządowe, herb, flaga, banner, sztandar, pieczęć, insygnia
herb gminy Ryn, nowa flaga gminy Ryn, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, kto projektuje dobre herby miast i gmin, najlepszy projektant od herbów w Polsce
projektowanie herbów, projektant herbów Aleksander Bąk, heraldyka samorządowa, heraldyk, dobry wzór herbu, herb zgodny z wymogami Komisji Heraldycznej
projektant herbów Aleksander Bąk z Poznania, dobre projekty herbow samorządowych, najlepszy projektant herbów i symboli w Polsce
Aleksander Bąk, projektant herbów symboli samorządowych, projektowanie herbów, najlepszy projektant grafik od herbów w Polsce
polecany projektant herbów Aleksander Bąk z Poznania, dobrze wykonany herb, herby i symbole pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną, najlepszy projektant herbów w Polsce
projektowanie herbów, projektant herbów, herby samorządowe, heraldyka samorządowa
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, herb gminy, herb miasta, herb powiatu, heraldyka samorządowa, dobry projekt herbu
Herb Budzynia, herb gminy Budzyń, herb miasta Budzyń
Wronki herb, Aleksander Bąk, projektant, grafika użytkowa, projektowanie herbów, herb, flaga, banner, pieczęć, insygnia, symbole samorządowe, projekt graficzny, portfolio, logo, logotyp, znak graficzny, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, grafika użytkowa, plakat, opakowanie, okładka, komunikacja wizualna, branding, wizerunek, marka, marketing terytorialny
herb powiatu leskiego, projektowanie herbów, projekt herbu, projekt flagi, herby samorządowe, heraldyka samorządowa projektant Aleksander Bąk
projektowanie herbów Aleksander Bąk, projekt herbu, projekt symboli, projekt flagi, insygnia samorządowe
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, herb gminy, herb miasta, herb powiatu, heraldyka samorządowa, dobry projekt herbu
gmina Lipka herb projekt Aleksander Bąk, projektant, grafika użytkowa, projektowanie herbów, herb, flaga, banner, pieczęć, insygnia, symbole samorządowe, projekt graficzny, portfolio, logo, logotyp, znak graficzny, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, grafika użytkowa, plakat, opakowanie, okładka, komunikacja wizualna, branding, wizerunek, marka, marketing terytorialny
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, herb gminy, herb miasta, herb powiatu, heraldyka samorządowa, dobry projekt herbu
herb Debrzna, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
projektowanie herbów, projekt flagi, herby samorządowe, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, projektant Aleksander Bąk projekt herbu miasta, projekt herbu gminy, projekt herbu powiatu
herb Grodkowa, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
powiat sejneński, nowy herb, flaga, symbole samorządowe, insygnia, projekt herbu, projekt flagi, projekt sztandaru, Aleksander Bąk, heraldyka, weksylologia, znak graficzny, logotyp, logo, grafika użytkowa, projektowanie, identyfikacja wizualna, kreacja, koncepcja, konsultacja, wizerunek, tożsamość wizualna, grafika użytkowa
herb Rzekunia, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
herb Wojcieszyce, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
Aleksander Bąk, projektant, grafika użytkowa, projektowanie herbów, herb, flaga, banner, pieczęć, insygnia, symbole samorządowe, projekt graficzny, portfolio, logo, logotyp, znak graficzny, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, grafika użytkowa, plakat, opakowanie, okładka, komunikacja wizualna, branding, wizerunek, marka, marketing terytorialny
projektowanie herbów Aleksander Bąk, projekt herbu, projekt symboli, projekt flagi, insygnia samorządowe
herb gminy Stoszowice, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, herb gminy, herb miasta, herb powiatu, heraldyka samorządowa, dobry projekt herbu
herb powiatu Pilskiego, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
projektowanie herbów Aleksander Bąk, projekt herbu, projekt symboli, projekt flagi, insygnia samorządowe
powiat Chodzieski, herb, flaga, symbole powiatu Chodzieskiego, projekt herbu, heraldyka, weksylologia, Jerzy Bąk, Aleksander Bąk

Projekty herbów samorządowych w dorobku Jerzego Bąka (1996–2011)

Publikacja znaków na podstawie art 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Jakiekolwiek kopiowanie, zapożyczanie, publikowanie oraz posługiwanie się wizerunkami znaków bez zgody autora lub ich aktualnego właściciela / użytkownika jest zabronione.