HERALDYKA & WEKSYLOGRAFIA℠

Profesjonalne opracowania heraldyczno-weksylograficzne — projekty herbów, flag, insygniów władzy oraz innych symboli — wykonane zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii oraz sztuką współczesnego projektowania graficznego.

Heraldyzacja — autorska restylizacja graficzno-heraldyczna symboli nieposiadających wymaganej opinii lub negatywnie zaopiniowanych przez Ministra właściwego ds. administracji publicznej i Komisję Heraldyczną.

Projektowanie herbów Aleksander Bąk projekt herbu nagrodzony LogoLounge

Herb gminy Budzyń


projekt doceniony w międzynarodowym konkursie Logo Design Awards LogoLounge 2023.


Wzó r herbu zostanie opublikowany w wydawnictwie LogoLounge Book 14 wśród 3.000 znaków graficznych, wybranych z ponad 30.000 projektów nadesłanych przez projektantów z całego świata.


Po raz pierwszy w historii publikacji LogoLounge Book zostanie w niej zamieszczony oficjalny herb polskiego samorządu. 

Kreacja wzorów symboli samorządowych — realizowana w ramach autorskiej twórczości — stanowi kontynuację rodzinnej tradycji projektowania znaków tożsamościowych, zapoczątkowanej przez Jerzego Bąka (prywatnie mojego Tatę) w latach 90. XX wieku.

Założenia projektowe wzorów symboli powiatu chodzieskiego, zaprojektowanych w ramach autorskiego Systemu koordynacji symboli powiatów Województwa Wielkopolskiego.

Założenia projektowe wzorów symboli powiatu chodzieskiego, zaprojektowanych w ramach autorskiego Systemu koordynacji symboli powiatów Województwa Wielkopolskiego (Jerzy Bąk / Aleksander Bąk 2018).

• • •

Przykładowe opracowanie projektowe wzorów symboli gminy Budzyń wraz z Księgą tożsamości wizualnej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń

Projektowanie herbów oferta Aleksander Bąk

Opracowanie projektu wzorów symboli Budzynia wraz z Księgą tożsamości wizualnej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń © 2020-2021 Aleksander Bąk 

• • •

Przykładowe opracowanie standaryzacji graficznej wzoru herbu wraz z cyfryzacją statutowych symboli miasta Poznania.

Aleksander Bąk projektowanie herbów opracowanie cyfrowe herbu Miasta Poznania

Opracowanie cyfrowe statutowych wzorów symboli Stołecznego Miasta Poznania © 2023 Aleksander Bąk 

• • •

Przykładowe opracowanie heraldyczno-weksylograficzne katalogu wzorów symboli tożsamościowych powiatu kaliskiego.

Aleksander Bąk projektowanie herbów projektant herbów heraldyzer weksylograf wzór herbu powiatu kaliskiego

Księga symboli tożsamościowych Powiatu Kaliskiego © 2023 Aleksander Bąk 

• • •

PROJEKTY HERBÓW

Przegląd autorskich opracowań heraldycznych — od wzoru znaku naczelnego państwa do herbu sołectwa.

Znak naczelny Rzeczypospolitej Polskiej (2009–2022)

Projekt nowego herbu Polski Aleksander Bąk
Projektant herbu Polski Aleksander Bąk
Projekt herbu Polski projektant herbów Aleksander Bąk

Heraldyka samorządowa — herby miejskie i ziemskie (2012–2023)

Projektowanie herbów Aleksander Bąk herb powiatu karkonoskiego
Herb Poznania opracowanie cyfrowe Aleksander Bąk
Projektowanie herbów Aleksander Bąk projektant herbów powiat kaliski
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, herb gminy, herb miasta, herb powiatu, heraldyka samorządowa, dobry projekt herbu
Projekt herbu nagrodzony Aleksander Bąk
herb powiatu leskiego, projektowanie herbów, projekt herbu, projekt flagi, herby samorządowe, heraldyka samorządowa projektant Aleksander Bąk
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, kto projektuje dobre herby miast i gmin, najlepszy projektant od herbów w Polsce
szukam eksperta projektanta herbów
Projektant herbów projekt herbu miasta Chodzież
Projektowanie herbów projekt herbu miasta Zgierz
herb gminy Biała Piska, nowy herb gminy, projektowanie herbów Aleksander Bąk, heraldyka, weksylologia, symbole samorządowe, herb, flaga, banner, sztandar, pieczęć, insygnia
herb gminy Ryn, nowa flaga gminy Ryn, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
Polecany projektant herbów samorządowych Aleksander Bąk
projektant herbów ekspert w dziedzinie heraldyki
Ceniony projektant herbów
Wronki herb, Aleksander Bąk, projektant, grafika użytkowa, projektowanie herbów, herb, flaga, banner, pieczęć, insygnia, symbole samorządowe, projekt graficzny, portfolio, logo, logotyp, znak graficzny, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, grafika użytkowa, plakat, opakowanie, okładka, komunikacja wizualna, branding, wizerunek, marka, marketing terytorialny
projektowanie herbów Aleksander Bąk, projekt herbu, projekt symboli, projekt flagi, insygnia samorządowe
Aleksander Bąk, projektant herbów symboli samorządowych, projektowanie herbów, najlepszy projektant grafik od herbów w Polsce
projektant herbów Aleksander Bąk z Poznania, dobre projekty herbow samorządowych, najlepszy projektant herbów i symboli w Polsce
polecany projektant herbów Aleksander Bąk z Poznania, dobrze wykonany herb, herby i symbole pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną, najlepszy projektant herbów w Polsce
Szybki kontakt do projektanta herbów Aleksander Bąk
projektowanie herbów Aleksander Bąk, projekt herbu, projekt symboli, projekt flagi, insygnia samorządowe
herb gminy Stoszowice, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
Nowy herb miasta Katowice projektowanie herbów Aleksander Bąk
projektowanie herbów, projekt flagi, herby samorządowe, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, projektant Aleksander Bąk projekt herbu miasta, projekt herbu gminy, projekt herbu powiatu
Projektant herbów z Poznania Aleksander Bąk
Dobry projektant herbów samorządowych w Polsce
projektowanie herbów, projektant herbów, Aleksander Bąk, herb gminy, herb miasta, herb powiatu, heraldyka samorządowa, dobry projekt herbu
herb Debrzna, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
herb Grodkowa, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
gmina Lipka herb projekt Aleksander Bąk, projektant, grafika użytkowa, projektowanie herbów, herb, flaga, banner, pieczęć, insygnia, symbole samorządowe, projekt graficzny, portfolio, logo, logotyp, znak graficzny, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, grafika użytkowa, plakat, opakowanie, okładka, komunikacja wizualna, branding, wizerunek, marka, marketing terytorialny
herb Rzekunia, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
Aleksander Bąk, projektant, grafika użytkowa, projektowanie herbów, herb, flaga, banner, pieczęć, insygnia, symbole samorządowe, projekt graficzny, portfolio, logo, logotyp, znak graficzny, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, grafika użytkowa, plakat, opakowanie, okładka, komunikacja wizualna, branding, wizerunek, marka, marketing terytorialny
herb Wojcieszyce, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
herb powiatu Pilskiego, projektowanie herbów, projekt flagi, symbole samorządowe, heraldyka, weksylologia, insygnia, Aleksander Bąk, projektant grafiki użytkowej, logo, znak graficzny, identyfikacja wizualna
projektowanie herbów Aleksander Bąk, projekt herbu, projekt symboli, projekt flagi, insygnia samorządowe
powiat Chodzieski, herb, flaga, symbole powiatu Chodzieskiego, projekt herbu, heraldyka, weksylologia, Jerzy Bąk, Aleksander Bąk

Projekty herbów samorządowych w dorobku Jerzego Bąka (1996–2011)

Publikacja herbów na podstawie art 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Jakiekolwiek kopiowanie, zapożyczanie, publikowanie oraz posługiwanie się wizerunkami znaków bez zgody autora lub ich aktualnego właściciela / użytkownika jest zabronione.