OFERTA

Heraldyka & Weksylografia℠ — autorskie atelier projektowe oferuje zainteresowanym samorządom profesjonalne opracowania heraldyczno-weksylograficzne, a także wsparcie eksperckie w procedurach ustanawiania symboli samorządowych.

Projektowanie herbów Aleksander Bąk projektant herbów heraldyzer weksylograf HERALDYKA & WEKSYLOGRAFIA
Projektowanie herbów Aleksander Bąk projektant herbów heraldyzer weksylograf HERALDYKA & WEKSYLOGRAFIA
Projektowanie herbów Aleksander Bąk projektant herbów heraldyzer weksylograf HERALDYKA & WEKSYLOGRAFIA
Projektowanie herbów Aleksander Bąk projektant herbów heraldyzer weksylograf HERALDYKA & WEKSYLOGRAFIA

Opracowanie założeń do ustalenia symboli jednostek samorządu terytorialnego:

Projektowanie graficzne w zakresie oficjalnej symboliki samorządowej:

• • •

Doradztwo w zakresie symboliki samorządowej:

Ekspertyzy i analizy krytyczne w zakresie:

Prezentacje eksperckie:

• • •

Wykłady autorskie i prezentacje edukacyjno-popularyzacyjne:

Wystawy autorskie i oprowadzenia kuratorskie:

Wstępne wyjaśnienia w zakresie procedury stanowienia symboli znajdą  Państwo w zakładce: Q&A