PORTFOLIO AUTORSKIE

Przegląd wybranych opracowań projektowych zrealizowanych dla administracji rządowej, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, ogólnopolskich organizacji i lokalnych stowarzyszeń oraz podmiotów i osób prywatnych.

 Aleksander Bąk Portfolio autorskie Projektant herbów Heraldysta

Materiały ilustracyjne użyte w prezentacji portfolio służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie prawa autorskie pozostają przy ich właścicielach.

Przykłady autorskich realizacji do wglądu w 5 obszarach projektowych: