APLIKACJE

Przykłady realizacji wykonanych dla samorządów w zakresie opracowań heraldyczno-weksylograficznych oraz projektów znaków graficznych dla potrzeb sygnowania działań administracyjnych i promocyjnych.