Lubię Budzyń!

Małą Ojczyznę tworzą mieszkańcy, którzy utożsamiają się z nią emocjonalnie. Kształtowanie od kolebki więzi tożsamościowej z miejscem codziennego życia to inwestycja w przyszłość.

​​​​​​​KLIENT: Gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, PolskaPROJEKTANT: ALEKSANDER BĄKZAKRES PRAC: Projekt znaku promocyjnego wraz z manualem aplikacjiREALIZACJA: 2021

POTRZEBA

Gmina Budzyń ustanowiła w roku 2021 swój oficjalny znak tożsamościowy — herb. W herbie gminy widnieje na czerwonym polu tarczy biały „połuorzeł” heraldyczny — czyli przedstawienie połowy orła dzielonego pionowo — położony na poziomym złotym kluczu. 

Samorząd w swojej działalności administracyjnej oraz wizerunkowej może posługiwać się wizerunkiem herbu gminy, jednak brakowało znaku, który mógłby sygnować działania „lżejszej wagi” — w szczególności przewidziane dla najmłodszych mieszkańców gminy.

ROZWIĄZANIE

W ramach kontynuacji współpracy w zakresie projektu oficjalnych symboli samorządu, opracowany został dodatkowy znak promocyjny. Na bazie wizerunku heraldycznego zaprojektowany został znak oparty na prostej asocjacji. 

Emocjonalna relacja do swojej Małej Ojczyzny zapisana została w połączonych symbolach graficznych. Znak słowno-graficzny stanowi połączenie stylizowanej głowy uśmiechniętego orła z symbolem serca oraz sloganem Lubię Budzyń!

EFEKT :)

• • •

Autorskie atelier projektowania grafiki użytkowej oferuje samorządom autorskie opracowania w zakresie projektowania znaków graficznych oraz elementów systemów tożsamości wizualnej.

Zapraszam do skorzystania z konsultacji oraz eksperckiej pomocy.