PREZENTACJE

Prezentacje eksperckie w zakresie oficjalnego przedstawienia wzorów symboli na posiedzeniach rad samorządów. Autorskie wykłady tematyczne i prelekcje edukacyjno-popularyzacyjne.

• • •

Prelekcja panelowa

Symbole tożsamości narodowej okiem twórców — panel dyskusyjny na Kongresie Pamięci Narodowej, zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, PGE Narodowy, Warszawa 13 kwietnia 2023

Aleksander Bąk ekspert w zakresie polskiej symboliki państwowej

Kongres Pamięci Narodowej IPN — Warszawa, 13 kwietnia 2023 r. / foto: Sławek Kasper (IPN)

• • •

Prezentacja sesyjna

Symbole Powiatu Karkonoskiego podniesione na wyższy poziom sztuki heraldycznej i plastycznej — prezentacja autorska dla Rady Powiatu Karkonoskiego przed podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci, Jelenia Góra 29 listopada 2023

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Aleksander Bąk / Powiat Karkonoski. Prezentacja jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w prezentacji ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• • •

Eksplikacja autorska

Symbole Gminy Zduńska Wola — prezentacja autorska dla Rady Gminy Zduńska Wola podczas podejmowania uchwały sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Zduńska Wola oraz zasad ich używania, Zduńska Wola 24 czerwca 2021

ekspert w zakresie heraldyki samorządowej projektant herbów Aleksander Bąk

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Aleksander Bąk. Prezentacja jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w prezentacji ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• • •

Prezentacja tematyczna

Jaki Znak Twój? — prezentacja autorska w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym z okazji rozpoczęcia XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego — Wydarzenie przedkongresowe, Warszawa 10 września 2022 (skrót)

ekspert w dziedzinie symboli Polski autor projektu herbu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Aleksander Bąk. Prezentacja jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w prezentacji ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• •

Prezentacja w formule dwugłosu

Między młotem a kowadłem, czyli głos projektanta w sprawie postępków Komisji Heraldycznej — wystąpienie w „dwugłosie towarzyszącym” w ramach wykładu naukowego (online), zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, 27 stycznia 2022 (skrót)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Aleksander Bąk. Prezentacja jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w prezentacji ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.

• • •

Wystawa tematyczna

Co wiesz Polaku o swoim Znaku? autorska wystawa edukacyjno-popularyzacyjna na temat pochodzenia znaku naczelnego państwa polskiego herbu «Orzeł Biały» (skrót)

Co wiesz Polaku o swoim Znaku © Aleksander Bąk Wystawa Orzeł Biały czy bielik?

Co wiesz Polaku o swoim Znaku? — Wystawa edukacyjno-popularyzacyjna | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020-2023 Aleksander Bąk. Prezentacja jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone na planszach ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.