HERALDYKA & WEKSYLOGRAFIA 

Podnoszenie wzorów symboli samorządowych na wyższy poziom sztuki heraldycznej oraz plastycznej
ALEKSANDER BĄK

Autorskie projektowanie herbów, flag, pieczęci, insygniów władzy, sztandarów oraz odznaczeń  honorowych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii oraz sztuką współczesnego projektowania graficznego

• • •

Heraldyzacja herbów ustanowionych z pominięciem procedury opiniowania. Restylizacja heraldyczno-graficzna symboli negatywnie zaopiniowanych przez Komisję Heraldyczną, celem podniesienia ich wzorów na wyższy poziom sztuki heraldycznej oraz plastycznej.

• • •

Przygotowanie profesjonalnej dokumentacji heraldyczno-weksylograficznej dla potrzeb przeprowadzenia ustawowej procedury zaopiniowania wzorów symboli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisję Heraldyczną.

• • •

Sporządzanie ekspertyz w zakresie oceny wzorów herbów, uchwalonych aktami prawa miejscowego, na okoliczność naruszpraw autorskich. Analizy krytyczne opracowań historyczno-heraldycznych, pod kątem zgodności uzasadnień z materiałem źródłowym.

Projektowanie herbów Aleksander Bąk Heraldyka & Weksylografia

• • •

Projektowanie herbów Aleksander Bąk heraldyzer
Projektant herbów Aleksander Bąk heraldyzer